Informacje o Korbielowie

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Paź 29, 2015

Jedną z największych przyrodniczych atrakcji Beskidu Żywieckiego jest Babiogórski Park Narodowy.
Powierzchnia parku wynosi 1734 ha. Babiogórski Park Narodowy powstał 30 października 1954 roku. Już w 1933 roku na Babiej Górze utworzono „Rezerwat”, który miał powierzchnię około 642ha, z czego 400ha stanowił las.

Dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym Babiogórski Park Narodowy został włączony przez UNESCO do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery w 1978 roku. Na stokach Babiej Góry biorą początek górskie strumienie. Występuje tu duża rozmaitość gleb i roślinności. Jest to jedyne miejsce poza Tatrami w Karpatach Zachodnich z piętrem alpejskim – gołoborza, gleby inicjalne ze zbiorowiskami roślinności naskalnej i murawami wysokogórskimi. Główne gatunki drzew to buk, jodła i świerk. Po północnej stronie Babiej Góry zachowały się drzewostany o charakterze pierwotnym, co stanowi rzadkość na skalę europejską.

Trudno tu zatem o komfortowe kwatery, takie jak apartamenty Chorwacja czy Balaton noclegi oferujące w ogromnych ilościach. Trzeba raczej nastawić się na schroniska i agroturystykę, która jest proponowana turystom w wielu gospodarstwach.

Flora parku obejmuje ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków porostów, 120 gatunków glonów oraz 639 gatunków grzybów. Żyje tu 170 gatunków kręgowców. Najliczniej występującym ptakiem drapieżnym jest myszołów. Pośród ssaków drapieżnych często można spotkać lisa, wilka sporadycznie, a niedźwiedzia niezwykle rzadko.
Park może także pochwalić się znaczącymi wartościami kulturowymi. Są to między innymi charakterystyczne formy budownictwa ludowego, których przykłady można zobaczyć w skansenie w Zawoi oraz w Parku Etnograficznym w Żubrzycy Górnej. Do ciekawych zabytków należy także drewniany kościół w Zawoi, z przełomu XIX i XX wieku; murowana kapliczka w stylu regionalnym w Zawoi – Policznem. W siedzibie dyrekcji parku w Zawoi znajduje się Muzeum Przyrodnicze, a przed siedzibą dyrekcji parku założono Ogród Roślin Babiogórskich.
Babia Góra przyciągała swoją tajemniczością i pięknem przyrody. Wzbudzała i nadal wzbudza zainteresowanie w kolejnych pokoleniach badaczy jej skarbów.
W XVI wieku Babią Górę umieszczono na mapach. W miarę rzetelnego opisu Babia Góra doczekała się w roku 1699 w „Dziejopisie Żywieckim”. Wiek XIX stanowił całkiem nowy okres w eksploracji naukowej Babiej Góry. Wielkie zasługi dla poznania babiogórskiej przyrody położył badacz i orędownik powstania pierwszego schroniska pod Babią Górą – Hugo Zapałowicz.