Informacje o Korbielowie

Sanktuarium w Korbielowie

Sanktuarium w Korbielowie

Gru 14, 2016

Sanktuarium w Korbielowie to parafia leżąca na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Kościół parafialny pw. NMP Królowej Aniołów poświęcono 15 sierpnia w roku 1936, natomiast konsekracji dokonano 19 sierpnia 2000 roku.

W kościele, w głównym ołtarzu, znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny. Pierwotnie był on wystawiony w kościele dominikanów w Bohordczanach (diecezja lwowska). Drewniany klasztor i kościół w Bohorodczanach ufundowała Konstancja Potocka. Parafię ustanowiono w roku 1691. Również z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o obrazie. Według autorów opracowań o sanktuariach Maryjnych, już w tym pierwotnym kościele był obecny, zachowany do dziś, obraz Maryi z Dzieciątkiem. Obraz słynął w całej okolicy wielkimi łaskami. Przez stulecia mieszkańcy Bohordczanów coraz bardziej czuli wdzięczność płynącą z przekonania, że Matka Boska mocno ich wspiera i dobrze prowadzi przez życie tych, którzy się modlą przed Jej obrazem.
—–
REKLAMA
Budujesz garaż? Bramy Katowice oferują z nowoczesnymi systemami w hurtowniach Budus, gdzie znajdziesz fachową pomoc i profesjonalną usługę.
—–
Z tego też powodu zamierzano w rocznicę 250-lecia obecności Maryi w Bohorodczanach dokonać koronacji jej wizerunku papieskimi koronami. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęto w 1941 roku. Mimo całkowitego zniszczenia świątyni na działań walk na froncie w okresie I wojny światowej, obraz cudownie ocalał. Fakt ten miał zresztą pomóc w ukoronowaniu wizerunku papieskimi koronami. Koronację udaremniła II wojna światowa. W 1944 roku. Dominikanie zmuszeni do wyjazdu zabrali ze sobą obraz, aby zapewnić mu bezpieczeństwo. Zdeponowali go w klasztorze dominikańskim w Jarosławiu. Stamtąd obraz trafił do Korbielowa dopiero w 1974 roku. Obraz ten tutejsi parafianie nazywają Panią Korbielowską.

Na terenie parafii znajduje się także zbudowana w 1875 roku murowana kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oprócz niej są jeszcze dwie kaplice: w Korbielowie Górnym, pw. NMP Częstochowskiej, murowana, zbudowana w 1886 roku oraz w Korbielowie Dolnym, drewniana, zbudowana w 1866 roku.